Luật Nhà Đất

Tìm hiểu cách đóng thuế khi tặng cho đất

Về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, Điều 29, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định, thuế đối với thu nhập từ

Phải được nhận bồi thường khi bị thu hồi đất ra sao?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 50 Luật Đất đai 2003, cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất có hộ khẩu thường

Miễn thuế TNCN chuyển nhượng nhà đất gồm trường hợp nào?

Theo ông Sơn, người có hoạt động chuyển nhượng nhà, đất thì phải nộp thuế TNCN bằng 2% giá trị chuyển nhượng. Thuế TNCN đối

Cách tính thuế khi cho thuê nhà chính xác nhất?

Điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định, đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100

Nộp lệ phí trước bạ khi mua nhà quy định ra sao?

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ được xác định như sau: Số tiền lệ phí trước bạ = giá trị tài sản tính

Thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất căn cứ vào đâu để áp dụng?

sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá