Nộp lệ phí trước bạ khi mua nhà quy định ra sao?

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ được xác định như sau: Số tiền lệ phí trước bạ = giá trị tài sản tính lệ phí x 0,5%.

Hỏi: Tôi dự tính mua căn nhà ở quận 12 (Tp.HCM) với giá 850 triệu đồng. Trước đây tôi nghe nói mức thu lệ phí trước bạ là 2%. Hiện giờ mức nộp này có tăng – giảm gì không?

Hanh Le (lethihonghanh12@yahoo.com)
Nộp lệ phí trước bạn khi mua nhà
Tỷ lệ là 0,5% tính trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ

Trả lời:

Theo Điều 4 Thông tư 124 ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung 2013) quy định tỉ lệ nộp lệ phí trước bạ là 0,5% tính trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ được xác định như sau: Số tiền lệ phí trước bạ = giá trị tài sản tính lệ phí x 0,5%.

Bạn có thể tham khảo quy định này để tính lệ phí trước bạ cho trường hợp của mình.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *